Prosjektering

PROSJEKTERING OG UTVIKLING


- Løser problemer og utfordring tradisjonell byggemetode ikke kan

- Rådgivning vedrørende kosnstruksjoner og bergninger

- 3D-modellering og simulerning

Tidligere prosjekter


Vi ønsker å være i tet når det gjelder utvikling av nye og spennende ideer. Tarpon har vært med å levere blandingsposer til malingsmaskiner på Jotun, trekk til helikopterrotorer, spesialsydde poser til skurtreskere og trekk til båter.

Pågående prosjekt


Vi har et prosjekt med å lage norges største utetak på Ramme gård i Østfold.

Innovasjon


Vi ønsker å være i tet når det gjelder utvikling av nye og spennende ideer. Gjennom Tarpon Solar utvikler vi duker med integrerte solceller. Dukene kan ha mange bruksområder, for eksempel ved å kombinere solskjerming med fornybar energi. Besøk www.tarponsolar.no for mer informasjon.

OM TARPON AS


Tarpon AS er et teknologisk firma som har stor kunnskap om duk og dukteknologi.


Vi leverer fleksible duker med en rekke bruksområder. En duk kan ofte være en løsning der tradisjonelle takløsninger ikke strekker til.

KONTAKT OSS


Søndre Bogstad vei 6

1930 Aurskog

Norway


T.  +47 975 64 474

E.  post@tarpon.no


Copyright 2017 @ All rights reserved