Utetak

UTETAK OG FLEKSIBLE TAKLØSNINGER


- Ved behov for større uteareal   

- Et arkitekstonisk uttrykk som gir bygningen eller bedriften en større signalverdi

- Løse en utfordring uten tradisjonell bygningsfundamentering og byggemelding

- Behov for lette og sterke matrialer med lang holdbarhet

- Totalleveranse av konstruksjoner

Tidligere prosjekter


Vi har levert utetaksløsninger til blant annet Lillesand Rådhus, Kokeriet restaurant i Sandefjord, Ramme gård og flere hytter.

Pågående prosjekt


Vi har et prosjekt med å lage norges største utetak på Ramme gård i Østfold.

Innovasjon


Vi ønsker å være i tet når det gjelder utvikling av nye og spennende ideer. Gjennom Tarpon Solar utvikler vi duker med integrerte solceller. Dukene kan ha mange bruksområder, for eksempel som utetak med fornybar energi. Besøk www.tarponsolar.no for mer informasjon.

OM TARPON AS


Tarpon AS er et teknologisk firma som har stor kunnskap om duk og dukteknologi.


Vi leverer fleksible duker med en rekke bruksområder. En duk kan ofte være en løsning der tradisjonelle takløsninger ikke strekker til.

KONTAKT OSS


Søndre Bogstad vei 6

1930 Aurskog

Norway


T.  +47 975 64 474

E.  post@tarpon.no


Copyright 2017 @ All rights reserved